Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Pressemeldinger

P Skal slippe å levere samme informasjon til det offentlige

Regjeringen satser nå 50 millioner kroner på å videreutvikle Altinn slik at de offentlige datasystemene lettere kan snakke sammen.

Pressemelding, publisert 31. mai 2018 .
P Enklere start for nyetablerere og gründere

I dag lanseres Navnesøk, tjenesten som gjør det enkelt for nyetablerere å sjekke om domenenavn, foretaksnavn og varemerke er ledig.

Pressemelding, publisert 16. mars 2017 .
P Konkurstallene for 2015 omtrent som i 2014

Antall konkurser og tvangsavviklinger i 2015 lå 0,8 prosent under 2014-tallene. I desember var det en betydelig nedgang, på 17,8 prosent.

Pressemelding, publisert 4. januar 2016 .
P Flere november-konkurser i år

Konkurstallene for november viser en liten økning sammenliknet med november i fjor.

Pressemelding, publisert 1. desember 2015 .
P Stabile konkurstal

For heile landet var det små endringar i konkurstala for oktober, samanlikna med oktober i fjor.

Pressemelding, publisert 2. november 2015 .
P Flere leverer årsregnskap før fristen

Atskillig færre får forsinkelsesgebyr for manglende levert årsregnskap for 2014 sammenlignet med 2013.

Pressemelding, publisert 15. oktober 2015 .
P 205 millioner til nytt registersystem

Brønnøysundregistrene får 205 millioner kroner til utvikling av nytt registersystem i 2016.

Pressemelding, publisert 7. oktober 2015 .
P Små endringer i konkurstallene

Antallet konkurser og tvangsavviklinger i løpet av årets ni første måneder er på samme nivå som i fjor.

Pressemelding, publisert 1. oktober 2015 .
P Fleire konkursar i august

9,2 prosent auke i konkursar i august. Hittil i år er konkurstala på same nivå som i fjor.

Pressemelding, publisert 1. september 2015 .
P Svak økning i konkurser

I juli steg konkurstallene med 4,7 prosent, sammenliknet med juli i fjor. Hittil i år er det en nedgang på 1,9 prosent.

Pressemelding, publisert 3. august 2015 .
P Rekord i antall tinglysinger

Biler, bobiler og motorsykler til sommerferien gir tinglysingsboom for Brønnøysundregistrene til en verdi av 131 799 988 701 kroner i juni.

Pressemelding, publisert 31. juli 2015 .
P 18 206 nye foretak i Foretaksregisteret første halvår

Det ble registrert 18 206 nye foretak i Foretaksregisteret første halvår i år, mot 17 514 i samme tidsrom i fjor.

Pressemelding, publisert 7. juli 2015 .
P Fortsatt stor vekst i nye aksjeselskap – færre NUF

Det ble registrert 25 885 nye aksjeselskap i 2014, mens det tilsvarende tallet for 2013 var 26 295, altså en vekst omtrent som i fjor.

Pressemelding, publisert 29. mai 2015 .
P Små endringar i konkurstala

Talet på konkursar og tvangsavviklingar låg i januar på omtrent same nivået som i januar 2014.

Pressemelding, publisert 29. mai 2015 .
P Liten konkursnedgang i mars

Talet på konkursar og tvangsavviklingar gjekk ned med 5,1 prosent i mars, samanlikna med same månad i 2014. Tala auka i første kvartal.

Pressemelding, publisert 29. mai 2015 .
P Færre konkurser i april

Konkurstallene gikk ned med 13,6 prosent i april. Hittil i år ligger konkurstallene 2,6 prosent under fjorårets tall.

Pressemelding, publisert 1. april 2015 .
P Litt flere konkurser

I februar ble det registrert 469 konkurser og tvangsavviklinger i Norge, mot 444 i februar 2014. Dette gir en økning på 5,6 prosen.

Pressemelding, publisert 2. februar 2015 .
P 5,6 prosent konkursøkning i 2014

Tallet på konkurser og tvangsavviklinger økte med 5,6 prosent i 2014, sammenliknet med 2013. For desember 2014 var økningen 17,6 prosent.

Pressemelding, publisert 2. januar 2015 .